A ANTICONCEPCION NUNHA AREA SANITARIA


V XORNADA COORGANIZADA POLA REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXIA DE GALICIA E A ESTRUCTURA ORGANIZACION XERENCIA INTEGRADA DE FERROL


A ANTICONCEPCION NUNHA AREA SANITARIA

PROGRAMA

16.00 horas. Dr. D. ngel FACIO VILLANUEVA. Xerente da EOXI de Ferrol
Presentacisn e xustificacin da xornada. Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P㍉REZ MENDAA. Acadѩmico Numerario Territorial pola provincia da Corua; Xineclogo e mᳩdico emrito do SERGAS. A importancia da enfermera na investigaci魳n da primeira plula anticonceptiva.

16.15 horas. Nadia DOMNGUEZ OLIVERA. Xinec퍳loga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Mtodos anticonceptivos de barreira

16.30 horas. Laura SNCHEZ RIVADULLA. Xinec遳loga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Plula anticonceptiva combinada e anticonceptivos similares

16.45 horas. Cristina MONTES PRIETO. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: P�lula de gestgenos

17.00 horas. Carolina ANEIROS SUREZ. Xinecၳloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: DIUS

17.15 horas. Juan Carlos BERMDEZ LEړN. Xineclogo do Complexo Hospitalario de Ferrol: Implantes anticonceptivos subcutneos e m㡩todos similares

17.30 horas MESA REDONDA. Mtodos anticonceptivos reversibles. Moderador.: Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P鍉REZ-MENDAA.

DESCANSO

18:30 horas. Marѭa CALAZA VZQUEZ. Xinecsloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Anticoncepcin de emerxencia

18.45 horas. Silvia RODRGUEZ L㍓PEZ. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Ligadura tubrica e vasectom㡭a


19.00 horas. Vernica MGUEZ V㍁ZQUEZ. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Obstruccin tub㳡rica histeroscpica: Essure e mtodos similares

19.15 horas Manuel 㩁ngel VEIGA TUIMIL. Xineclogo, Jefe de Seccin do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Organizaci㳳n da anticoncepcin no ASF. Integracin /Coordinaci㳳n dos diferentes niveis de atencin

19:15. horas. Mesa Redonda. Moderador: Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P㍉REZ-MENDAA

20:00 horas. Excmo. Sr. D. Josѩ CARRO OTERO. Presidente da Real Academia de Medicina. Clausura da xornada


OBXECTIVO XERAL: Mellorar a anticoncepcin nun rea sanitaria

OBXECTIVO ESPEC㡍FICO
1- Coordinar a anticoncepcin entre Atencin Primaria (AP), Atenci㳳n Especializada (AE) e Centro de orientacin Familiar (COF).
2- Mellorar as canles de comunicacin entre os tres niveles de atenci㳳n.
3- Reducir a variabilidade das prestacins.
4- Establecer protocolos de actuacin com㳺ns que se difundirn nun documento.

PERTINENCIA. Os COF foron creados a finais da dcada dos 70 do sᩩculo pasado como estruturas destinadas a promover e proporcionar a anticoncepcin na poboacin. Depend㳭an de concellos, deputacins, do Sistema Nacional de Sade (SNS),... Durante todos estes anos houbo moitos cambios econ㺳micos, sociais, estruturais e asistenciais. Produciuse a xerarquizacin dos servizos sanitarios e a integracin progresiva dos COF no SNS. Actualmente a anticoncepci㳳n realzase tanto en AP, AE como nos COF. En Galicia as reas sanitarias integr�ronse nas EOXI. necesario coordinar a anticoncepciɳn, integrar aos diferentes niveis de atencin e reducir a variabilidade na prctica cl㡭nica, aplicando os principios do medicamento baseado na evidencia e os critrios de custo-efectividade.

[Anterior artículo]   [Siguiente artículo]