ramycga@ramycga.org

Categorías

A ANTICONCEPCION NUNHA AREA SANITARIA

Sesiones ordinarias

Inicio del evento
  • Inicio: 26/05/2016
Fin del evento
  • Fin: 25/05/2022V XORNADA COORGANIZADA POLA REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXIA DE GALICIA E A ESTRUCTURA ORGANIZACION XERENCIA INTEGRADA DE FERROL


A ANTICONCEPCION NUNHA AREA SANITARIA

PROGRAMA

16.00 horas. Dr. D. ngel FACIO VILLANUEVA. Xerente da EOXI de Ferrol
Presentacisn e xustificacin da xornada. Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P?REZ MENDAA. Acad?mico Numerario Territorial pola provincia da Corua; Xineclogo e m?dico emrito do SERGAS. A importancia da enfermera na investigaci?n da primeira plula anticonceptiva.

16.15 horas. Nadia DOMNGUEZ OLIVERA. Xinec?loga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Mtodos anticonceptivos de barreira

16.30 horas. Laura SNCHEZ RIVADULLA. Xinec?loga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Plula anticonceptiva combinada e anticonceptivos similares

16.45 horas. Cristina MONTES PRIETO. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: P?lula de gestgenos

17.00 horas. Carolina ANEIROS SUREZ. Xinec?loga do Complexo Hospitalario de Ferrol: DIUS

17.15 horas. Juan Carlos BERMDEZ LE?N. Xineclogo do Complexo Hospitalario de Ferrol: Implantes anticonceptivos subcutneos e m?todos similares

17.30 horas MESA REDONDA. Mtodos anticonceptivos reversibles. Moderador.: Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P?REZ-MENDAA.

DESCANSO

18:30 horas. Mar?a CALAZA VZQUEZ. Xinecsloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Anticoncepcin de emerxencia

18.45 horas. Silvia RODRGUEZ L?PEZ. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Ligadura tubrica e vasectom?a


19.00 horas. Vernica MGUEZ V?ZQUEZ. Xinecloga do Complexo Hospitalario de Ferrol: Obstruccin tub?rica histeroscpica: Essure e mtodos similares

19.15 horas Manuel ?ngel VEIGA TUIMIL. Xineclogo, Jefe de Seccin do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Organizaci?n da anticoncepcin no ASF. Integracin /Coordinaci?n dos diferentes niveis de atencin

19:15. horas. Mesa Redonda. Moderador: Ilmo. Sr. D. Javier MARTNEZ P?REZ-MENDAA

20:00 horas. Excmo. Sr. D. Jos? CARRO OTERO. Presidente da Real Academia de Medicina. Clausura da xornada


OBXECTIVO XERAL: Mellorar a anticoncepcin nun rea sanitaria

OBXECTIVO ESPEC?FICO
1- Coordinar a anticoncepcin entre Atencin Primaria (AP), Atenci?n Especializada (AE) e Centro de orientacin Familiar (COF).
2- Mellorar as canles de comunicacin entre os tres niveles de atenci?n.
3- Reducir a variabilidade das prestacins.
4- Establecer protocolos de actuacin com?ns que se difundirn nun documento.

PERTINENCIA. Os COF foron creados a finais da dcada dos 70 do s?culo pasado como estruturas destinadas a promover e proporcionar a anticoncepcin na poboacin. Depend?an de concellos, deputacins, do Sistema Nacional de Sade (SNS),... Durante todos estes anos houbo moitos cambios econ?micos, sociais, estruturais e asistenciais. Produciuse a xerarquizacin dos servizos sanitarios e a integracin progresiva dos COF no SNS. Actualmente a anticoncepci?n realzase tanto en AP, AE como nos COF. En Galicia as reas sanitarias integr?ronse nas EOXI. necesario coordinar a anticoncepci?n, integrar aos diferentes niveis de atencin e reducir a variabilidade na prctica cl?nica, aplicando os principios do medicamento baseado na evidencia e os critrios de custo-efectividade.
Museo de la Viruela Díptico del Museo