ramycga@ramycga.org

Categorías

EFEMÉRIDES MÉDICA AO FÍO DO SEU CENTENARIO: A EPIDEMIA DE GRIPE DE 1918, EN GALICIA

Sesiones institucionales

Inicio del evento
  • Inicio: 14/11/2018
  • 17:00
Fin del evento
  • Fin: 25/05/2022
  • 00:00
Lugar del evento
  • Lugar: PARLAMENTO DE GALICIA
  • Direccion: Rúa do Hórreo, 63. Santiago de Compostela
  • Localización: Ver mapa

Comunicacións a cargo de:

 

Ilmo. Sr. D. Benito REGUEIRO GARCÍA. Académico Numerario de Viroloxía. O virus causal da gripe de 1918 e a súa pervivencia ata os nosos días.

 
Ilmo. Sr. D. Juan Jesús GESTAL OTERO. Académico Numerario de Medicina Preventiva. Singularidades e enigmas desta pandemia
 

Excmo. Sr. D. José CARRO OTERO. Académico Numerario de Historia da Medicina e Presidente da  Academia. Aspectos médico-sociolóxicos da gripe de referencia sobre a poboación galega.
 

Clausuran a sesión:

 

Ilmo. Sr. D. Julián ÁLVAREZ ESCUDERO. Académico Numerario de Anestesioloxía. Decano da Facultade de Medicina de Santiago

 
Excmo. Sr. D. Jesús VÁZQUEZ ALMUIÑA. Conselleiro de Sanidade.

 
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel SANTALICES VIEIRA. Presidente do Parlamento de Galicia

 

 

Museo de la Viruela Díptico del Museo