ramycga@ramycga.org

Categorías

ENDOCRINOLOXIA GINECOLOGICA E ESTERILIDADE NUNHA AREA SANITARIA

Sesiones ordinarias

Inicio del evento
  • Inicio: 24/05/2017
Fin del evento
  • Fin: 25/05/2022

VI XORNADA COORGANIZADA POLA REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRUGIA DE GALICIA E A ESTRUCTURA ORGANIZACION XERENCIA INTEGRADA DE FERROL.
PROGRAMA


16.15 horas. Dr. D. Angel FACIO VILLANUEVA. Xerente da EOXI de Ferrol
Ilmo. Sr. D. Javier MARTINEZ PEREZ MENDAA. Academico Numerario Territorial pola provincia da Coru?a; Ginecologo e medico emerito do SERGAS. Presentacion e xustificacion da xornada

ENDOCRINOLOXIA GINECOLOGICA

16.30 horas. Manuel angel VEIGA TUIMIL. Ginecologo, Jefe de Seccion do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol: Amenorrea. Etiologia e enfoque diagnostico

16.45 horas. Juan Carlos BERMUDEZ LEON. Ginecologo do Complexo Hospitalario de Ferrol: Sindrome do ovario poliquistico. Diagnostico xeral e na adolescencia

17.00 horas. Cristina MONTES PRIETO. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol: Sindrome do ovario poliquistico. Consecuencias a curto e longo prazo

17.15 horas. Marta PAIS SANCHEZ. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol: Sindrome do ovario poliquistico. Conduta clinica e seguimento

17.30 horas MESA REDONDA. Endocrinoloxia Ginecologica. Moderador.: Ilmo. Sr. D. Javier MARTINEZ PEREZ-MENDAA.

DESCANSO

ESTERILIDAD

18:30 horas. Ver?nica MIGUEZ VAZQUEZ. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol: Concepto. Etiologia

18.45 horas. Nadia DOMINGUEZ OLIVERA. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol: Diagnostico

19.00 horas. Carolina ANEIROS SUAREZ. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol: Tratamento inicial e protocolos de derivacion SERGAS

19.15 horas Laura SANCHEZ RIVADULLA. Ginecologa do Complexo Hospitalario de Ferrol. Tecnicas de reproducion asistida.

19:30. horas. MESA REDONDA. Esterilidad. Moderador: Ilmo. Sr. D. Javier MARTINEZ PEREZ-MENDAA

20:15 horas. Excmo. Sr. D. Jose CARRO OTERO. Presidente da Real Academia de Medicina. Clausura da xornada


OBXECTIVO XERAL: Mellorar a atencion as mulleres con patoloxia endocrinologica xinecoloxica e as parellas esteriles nunha area sanitaria

OBXECTIVO ESPECIFICO
1.-Coordinar a atencion dos problemas endocrinologicos xinecoloxicos e das parellas esteriles en Atencion Primaria e Atencion Especializada.
2.-Mellorar as canles de comunicacion entre os dous niveis de atencion
3.-Reducir a variabilidade das prestacions
4.-Establecer protocolos de actuacion que se difundiran na intranet.

PERTINENCIA.
Nas duas ultimas decadas producironse grandes avances no diagnostico e tratamento da patoloxia endocrinologica xinecoloxica e da esterilidad. O medicamento baseado na evidencia e os criterios de custo-efectividade modificaron e simplificaron a abordaxe de moitos destes problemas.
E necesario que os profesionais de Atencion Primaria co?ezan os novos criterios diagnosticos e os procedementos terapeuticos para que se poidan implicar no proceso para poder lograr unha mellor coordinacion e funcionamento co obxecto de mellorar a atencion a estas pacientes.

Museo de la Viruela Díptico del Museo