ramycga@ramycga.org

Categorías

HUMANIZACIÓN NA ASISTENCIA AO NACEMENTO EA LACTANCIA

Sesiones ordinarias

Inicio del evento
  • Inicio: 06/06/2019
  • 00:00
Fin del evento
  • Fin: 25/05/2022
  • 00:00
Lugar del evento
  • Lugar: Salón Actos do Hospital “Arquitecto Marcide, a las 16:10 horas
  • Direccion: Crta. de Catabois, s/n, Ferrol
VIII XORNADA COORGANIZADA POLA REAL ACADEMIA DE MEDICINA EO SERVIZO DE GINECOLOGÍA E OBSTETRICIA DA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DA XERENCIA INTEGRADA DE FERROL PROGRAMA 16:10 h. Presentación e Xustificación da Xornada. Dr. D. Ángel FACIO VILLANUEVA. Xerente da EOXI de Ferrol. Ilmo. Sr. D. Javier MARTÍNEZ PÉREZ MENDAÑA. Médico especialista en Ginecología e Obstetricia Xubilado. Ex Jefe do Servizo de Ginecología e Obstetricia do CHUF. Académico Numerario da Real Academia de Medicina de Galicia. 16:20 h. Humanización na asistencia sanitaria. Juan Antonio GARRIDO SANJUÁN. Médico especialista en Medicina Interna do CHUF. Comité de ética asistencial do CHUF 16:40 h. Humanización na asistencia ao parto eo puerperio inmediato. Alberto LÓPEZ SERANTES. Enfermero especialista en Obstetricia e Ginecología. Supervisor da unidade de partos do CHUF: 17:00 h. Humanización na asistencia ao puerperio. María Rocío RODRÍGUEZ DEL PRADO. Enfermera da unidade de puerperio do CHUF. 17:20 h. Coidados centrados no desenvolvemento. Angeles RODEÑO ABELLEIRA. Enfermera da unidade de neonates do CHUF. 17:40-18:15 h. Coloquio/Resolución de dúbidas. Raquel GONZÁLEZ SEOANE. Médico especialista en Obstetricia e Ginecología do CHUF. 18:45-18:30 h DESCANSO 18:30 h. Iniciativa para a humanización da asistencia ao nacemento e a lactancia (IHAN). Natalia GOMARÍZ REGO. Enfermera da unidade de puerperio do CHUF. 18:50 h. Obxectivos IHAN na asistencia ao parto vaginal. Silvia RODRÍGUEZ LÓPEZ. Médico especialista en Obstetricia e Ginecología do CHUF. 19:05 h. Obxectivos IHAN na asistencia á cesárea. Iluminada NADAL HERNÁN-GÓMEZ. Médico especialista en Anestesia e Reanimación do CHUF. 19:20 h. Natalia PÉREZ MARTÍNEZ. Ginecóloga. FEAS do CHUF. Unidade de Patoloxía Cervical e Colposcopia / Oncoloxía Ginecológica. Obxetivos IHAN na lactancia. 19:40 h. Obxetivos IHAN nas unidades neonatales. Elena MASIDE MIÑO. Médico especialista en Pediatría do CHUF. 20:00- 20:45 h. Coloquio/Resolución de dúbidas. Alejandra RIVERA TROBO. Médico especialista en Obstetricia e Ginecología do CHUF. 20:45 h. Excmo. Clausura da Xornada. Sr. D. José CARRO OTERO. Presidente da Real Academia de Medicina. OBXECTIVO XERAL: Mellorar a humanización da asistencia ao nacemento e á lactancia no Área Sanitaria de Ferrol, involucrando a todos os profesionais implicados na atención á muller embarazada. OBXECTIVO ESPECÍFICO 1. Promover a atención humanizada durante o parto e o puerperio. Aplica as recomendaciones da Medicina Baseada na Evidencia. 2. Promover e axudar ao comezo da lactancia desde o inicio do embarazo ata o puerperio. Implicar a todo o persoal sanitario que atende á muller embarazada.. 3. Difundir as boas prácticas en embarazo, parto e lactancia PERTINENCIA. No ano 2019 debido ao interese dun grupo de profesionais do Área Sanitaria de Ferrol decidiuse realizar un cambio integral na atención á muller embarazada incidiendo na humanización da atención ao parto e ao puerperio utilizando a mellor evidencia dispoñible. Outradas metas mais importantes é o fomento da lactancia materna, considerada hoxe en día fundamental para o adecuado desenvolvemento do recentemente nado. Decidiuse solicitar a acreditación IHAN (iniciativa para a humanización na asistencia ao nacemento e a lactancia) promovida pola OMS e a UNICEF. En marzo 2019 constituír a Comisión de Lactancia do Área Sanitaria de Ferrol, primeiro paso necesario para solicitar dita acreditación, comisión na que están representados todos os grupos de profesionais implicados na atención á muller embarazada e ao seu fillo/a. Dentro deste marco pretendemos: - Mellorar a atención humanizada á muller e ao seu fillo/a. - Concienciar ao persoal sanitario que atende á muller embarazada achega da atención humanizada ao parto e o fomento da lactancia materna. - Difundir a normativa na atención ao parto e no fomento da lactancia. - Difundir o código Internacional de succedaneos de lecha materna. - Xerar unha visión compartida da situación entre os diferentes niveis asistenciales coa participación de todos os profesionais que permita reducir a variabilidade clínica e mellorar a continuidade asistencial, con posta en valor da atención primaria, orientando o sistema cara ao paciente.
Museo de la Viruela Díptico del Museo