ramycga@ramycga.org

Categorías

XORNADA SOBRE ASISTENCIA Á MULLER CLIMATÉRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA. PREMENOPAUSIA, MENOPAUSIA E POST

Sesiones ordinarias

Inicio del evento
  • Inicio: 05/06/2014
Fin del evento
  • Fin: 25/05/2022
COORGANIZADA POLA REAL ACADEMIA E O SERVIZO DE OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE FERROL DO SERVICIO GALEGO DE SAUDE

LUGAR: Salón Actos do Hospital “Arquitecto Marcide”(Crta. de Catabois, s/n, Ferrol)


16.30 horas. Dr. D. Ángel FACIO VILLANUEVA. Xerencia da Xestión Integrada de Ferrol. Presentación da sesión y de los conferenciantes.

16.40 horas. Ilmo. Sr. D. Francisco VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. Académico Numerario territorial por Lugo; Xinecólogo: Concepto, epidemioloxía e importancia para a saúde

17.00 horas. Dr. D. Manuel VEIGA TUIMIL. Xinecólogo: Cambios hormonais durante o climaterio. Consecuencias a corto e medio prazo. Sofocacións e atrofia uroxenital

17.20 horas. Dª Belén RÍO MARTÍNEZ. Xinecóloga. Enfermidade cardiovascular e déficit de estróxenos. Fisiopatoloxía e diagnóstico

17.40 horas. D. Ignacio RAMOS CALAHORRA. Xinecólogo. Osteoporosis e déficit de estróxenos. Fisiopatoloxía e diagnóstico

18.00 horas. COLOQUIO. Moderador.: Ilmo. Sr. D. Javier MARTÍNEZ PÉREZ-MENDAÑA. Académico Numerario da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia. Xinecólogo

18.20 horas. DESCANSO

18:40 horas. Dª. Verónica MIGUEZ VÁZQUEZ. Xinecóloga. Tratamento das sofocacións atrofia vaxinal e síntomas urinarios

19.00 horas. D. Fernando PARAMIO CASTEDO. Médico de Familia. A enfermidade cardiovascular durante a menopausia e outras recomendacións para a saúde

19.20 horas. D. José Luís GUERRA VÁZQUEZ. Reumatólogo. Prevención e tratamento da osteoporosis


19.40 horas Dª. Raquel ABELLEIRA SANJURJO. Xinecóloga. Cribados recomendados: cáncro de colo de útero, mama e colon

19:45 horas CONCLUSIÓNS DA MESA REDONDA

20.00 horas. COLOQUIO Y PRESENTACIÓN DO PROTOCOLO. Ilmo. Sr. D. Javier MARTÍNEZ PÉREZ-MENDAÑA.

20:20 horas. Excmo. Sr. D. José CARRO OTERO. Presidente da Real Academia. Clausura da sesión


OBXECTIVO XERAL: Mellorar a asistencia da muller climatérica en Atención Primaria

OBXECTIVO ESPECÍFICO:

1. Actualizar os coñecementos sobre a fisiopatoloxía, diagnóstico e tratamento dos trastornos padecidos durante a menopausia facendo especial fincapé nas sofocacións, atrofia vaxinal, síntomas urinarios, enfermidade cardiovascular e osteoporosis.

2. Deseñar un protocolo específico para Atención Primaria.

PERTINENCIA DESTA XORNADA: Os ensaios clínicos nos que demostráronse efectos adversos do tratamento hormonal sustitutivo publicados entre 1999 e 2002, se ben alertaron sobre os excesos realizados nas indicacións e na duración do tratamento, tamén e verdade que o método científico utilizado en eles non foi de todo correcto. Pasados más de 10 anos, cos estudos dispoñibles dende entón, a evidencia científica indica que a maioría das mulleres con trastornos climatéricos severos (sofocacións, insomnio, alteracións do estado de ánimo, atrofia vaxinal), poden tratarse de forma segura e eficaz

Esta actividade organizase dende o servizo de Xinecoloxía da xerencia Integrada de Ferrol e a Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia
Museo de la Viruela Díptico del Museo